concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Divendres, 20 de Abril

Divendres, 20 de Abril

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ PATRIMONI ..............(Veure més)
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Exposici&oacute; del Patrimoni</span></strong></em>

<span comic='' sans='' style='font-family: '><em style=''><strong style=''><font color='#0000ff'>&nbsp; &nbsp; </font><font color='#ff0000'>A la sala d&#39;exposicions de l&#39;entitat</font></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Del dilluns 16 d&#39;abril al divendres 4 de maig&nbsp;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>********************</span></span></p>
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT DE BADALONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.8&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;REAL ACAD&Egrave;MIA CATALANA DE

BELLES ARTS DE SANT JORDI&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Divendres&nbsp;20 d&#39;abril&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><strong style=''><span comic='' sans=''><span style='color:#0000FF;'><i><span style='font-size:24px;'>paradignes ? </span></i></span>

<i>conversarem amb</i>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'>Vicen&ccedil; Capdevila</span></span></span></strong>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Divendres 20 d&#39;abril del 2018

a tres quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</h2>

Gràcies a PHP iCalendar