concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Març de 2018

Març de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 11 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT GOSPEL.................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec del grup</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;NEW GOSPEL&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>diumenge&nbsp;11&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de&nbsp;2018</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a les&nbsp;7&nbsp;del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:24px;'>ENTRADES A SECRETARIA

DE DILLUNS A DIJOUS DE 6 A 9 DE LA TARDA-VESPRE

DIVENDRES DE 6 A 8 TARDA-VESPRE

-----------------------------------</span></strong></em></span></div>
Dissabte, 17 de Març
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT DE BADALONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.7&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL AL MUSEU</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;DE LA CIUTAT DE

BADALONA&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 17&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andana&nbsp;metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet direcci&oacute; Fondo</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Dimecres, 21 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: DIA MUNDIAL DE LA POESIA .....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;DIA MUNDIAL

DE LA POESIA&quot;</strong></em></span></span></span></h3>

<h1 style='text-align: center'><span style='color:#0000FF;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px;'><b><i>1A PART AMB LECTURA

OBERTA DE POEMES

-------</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'>----------

2A PART AMB POEMES DE</span>

<span style='color:#00FF00;'>RICARD CREUS</span>

<span style='color:#FF0000;'>DEL SEU LLIBRE </span>

<span style='color:#00FF00;'>&quot;36 POEMES

A PARTIR DEL 36&quot;&nbsp;</span>

<span style='color:#FF0000;'>A C&Agrave;RREC DEL

GRUP DE L&#39;ATENEU</span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-size:24px;'>dimecres 21 de mar&ccedil; de 2018 a 2/4 de 8 del vespre</span>

<span style='color:#FF0000;'>a la sala actes de l&#39;Ateneu</span></span></i></b></span></font>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></span>

&nbsp;</h1>
Dijous, 22 de Març
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; color: rgb(0, 0, 255);'><strong><em>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;de</em></strong></span>

<span style='font-size: 48px;'><b><i>BERTA PICHEL</i></b></span>

<span style='font-size: 36px; color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;

<span style='font-size:72px;'><em>&quot;CICATRICES DE

CHAROL&quot;</em></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></strong></span><span style='font-size:36px;'><font color='#0000cd' face='arial, helvetica, sans-serif'><b><i>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Coma Vil&agrave; </i></b></font></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='arial, helvetica, sans-serif'><b><i>Director del col&middot;legi Tecla Sala</i></b></font></span></h1>
&nbsp;

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous&nbsp;dia 22&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2018

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>------------------</span></strong></em></span></span></span>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar