concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Divendres, 8 de Setembre

Divendres, 8 de Setembre

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 8 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: LECTURA DRAMATITZADA.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='font-size: 20px;'><b>EN MOTIU DE L&#39;11 DE SETEMBRE

LECTURA DRAMATITZADA DE</b></span>

<span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-size: 72px;'>&quot;LA DETENCI&Oacute;

D&#39;ANTONI GAUDI&quot;</span></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>A c&agrave;rrec d&#39;un grup de socis i

col&middot;laboradors de l&#39;Ateneu</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:48px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;</span></span></em><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'>divendres 8</span></span></strong></span><strong><span style='font-size:22px;'>&nbsp;<span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'>de setembre&nbsp;</span>de 2017 a &nbsp;2/4 de 8&nbsp;del vespre</span></strong>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>

Gràcies a PHP iCalendar