concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Diumenge, 18 de Juny

Diumenge, 18 de Juny

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 18 de Juny
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: PLAÇA DE L'AJUNTAMENT - ORGANITZAT PER L'ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR -( L'ATENEU FA SARDANES)
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive'>DIUMENGE 18&nbsp;DE JUNY DE 2017&nbsp;A 2/4 DE&nbsp;12 DEL MIGDIA</span></span></em></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong style='font-size: 20px'>&nbsp;<span style='font-size:48px;'>BALLADA DE SARDANES

&quot;XXIV&nbsp;Memorial Jaume Revent&oacute;s&quot;</span></strong></span></em></span><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>a c&agrave;rrec de la cobla Llu&iuml;sos de Taradell

<span style='color:#FF0000;'>Lloc: Pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament

---------------------</span></span></span></em></strong>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar