concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Dissabte, 20 de Maig

Dissabte, 20 de Maig

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 20 de Maig
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 346................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITAREM BESAL&Uacute;

I EL MUSEU DE

MINIATURES&quot;</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A BESAL&Uacute;</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 20 de maig de&nbsp;2017&nbsp;a les 8 del mat&iacute;</strong></span>

<strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

EL DIMARTS 9 DE MAIG DE 7 A 8 DEL VESPRE</strong>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar