concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 13 de Febrer - 19 de Febrer

13 de Febrer - 19 de Febrer

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 19 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l'Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT ..................
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px;'><b><i>Concert a c&agrave;rrec del grup</i></b></span></font>

<font face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>&quot;ESTRUCTURES VARIABLES&quot;</span></span>

<span style='font-size:28px;'>EN</span>

<span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000CD;'>M&Uacute;SIQUES DE

PEL&middot;L&Iacute;CULES</span></span></i></b></font></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>diumenge 19 de febrer del 2017 a les 7 del vespre</i></b></font></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</em></strong></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 41.5999984741211px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></div>

Gràcies a PHP iCalendar