concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Febrer de 2017

Febrer de 2017

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 19 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l'Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT ..................
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px;'><b><i>Concert a c&agrave;rrec del grup</i></b></span></font>

<font face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>&quot;ESTRUCTURES VARIABLES&quot;</span></span>

<span style='font-size:28px;'>EN</span>

<span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000CD;'>M&Uacute;SIQUES DE

PEL&middot;L&Iacute;CULES</span></span></i></b></font></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>diumenge 19 de febrer del 2017 a les 7 del vespre</i></b></font></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</em></strong></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 41.5999984741211px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></div>
Dissabte, 25 de Febrer
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 343................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;Visita al Celler Modernista

de Vila-rodona i al Monastir

de Santes Creus&quot;</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR AL RESTAURANT CAL MOSSO</span></font>

<span style='color:#000080;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>(CAL&Ccedil;OTADA)</span></font></span></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 25&nbsp;de febrer&nbsp;de&nbsp;2017&nbsp;</strong></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'><strong><span style='font-size:36px;'>inscripcions DIMARTS&nbsp;dia 14&nbsp;de febrer</span></strong></span></span>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar