concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Diumenge, 15 de Gener

Diumenge, 15 de Gener

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 15 de Gener
Hora: 10:00 - 23:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 342................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:28px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.6px;'>&quot;VISITA AL MUSEU DE TRAGINES D&#39;IGUALADA&quot;</span></font></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'>i a la representaci&oacute;</span></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'>&quot;DELS PASTORETS

DE JOSEP M&ordf; FOLCH I TORRES&quot;</span></span></span></span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 28px;'>al Casal de Calaf</span></font>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'>dinar &nbsp;a Calaf</span></span></span></span></em></strong></div>

<div style='text-align: center;'>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>diumenge&nbsp;15&nbsp;de gener&nbsp;de 2017</span></em></span></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>PAGAMEN&nbsp;<span style='color:#FF0000;'>DIMARTS </span>DIA 10&nbsp;DE 2/4 DE 7 A 8 DE LA TARDA</span></em></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar